Bộ Công An kết luận nguyên nhân cháy các loại xe gần đây là vì LỬA. - Ai đã đăng?