Nghe teen kể chuyện bị thôi miên lừa đảo - Ai đã đăng?