Cần tuyển nhân viên phục vụ bàn, "quả lừa" làm thêm ngày tết - Ai đã đăng?