Minh Hằng xuất hiện "lạ hoắc" tại họp báo "Lệ phí tình yêu" - Ai đã đăng?