Nhà mềnh có mem nèo bik nhóm X5 hem?????? - Ai đã đăng?