Bạn muốn bán thanh lý xe đạp điện cũ đã có chúng tôi 0988 701 542 - Ai đã đăng?