Ronaldo và Bale: Ai quan trọng hơn ở đội tuyển - Ai đã đăng?