Học bổng quốc tế tại đại học Bangor, Vương quốc Anh năm 2012 - Ai đã đăng?