[Hội ý anh em] Royal định tổ chức 1 giải đấu nho nhỏ!!!!!!!!!!!!!!! - Ai đã đăng?