[Event] fan sign cho 4r mong ad,sm,md,mem duyệt+ý kiến - Ai đã đăng?