Động cơ EcoBoost 1.0L của Ford lập kỷ lục lần thứ 5 - Ai đã đăng?