Mới tậu em FUJITSU LIFEBOOK, hihii.... - Ai đã đăng?