Hòa Bình Green Đà Nẵng, dự án khôi phục phức hợp hữu hiệu nhất - Ai đã đăng?