cho hỏi cái về cái vụ bảo tàng máy tính của intel với mấy mấy bạn ơi..... - Ai đã đăng?