470tr/90m2 - Đất bán tái định cư tân phước - tân kim (Đặng huỳnh) - Quốc lộ 50, cần giuộc, long an - Ai đã đăng?