[Thảo Luận] Văn Hóa Cảm Ơn & Xin Lỗi Của Người Việt Nam ^^ - Ai đã đăng?