Cha dượng dội nước sôi lên đầu con gái vợ. - Ai đã đăng?