Gần trăm ngôi mộ bị đập phá ngày đầu năm. - Ai đã đăng?