Cùng bình chọn “Hotgir chân dài” làm đại sứ cho game Xạ Kích nào.... - Ai đã đăng?