samsung galaxy Y: thường xuyên không nhận thẻ nhớ :( - Ai đã đăng?