Mascherano xác nhận ký hợp đồng cuối cùng với Barca - Ai đã đăng?
Options

Mascherano xác nhận ký hợp đồng cuối cùng với Barca - Ai đã đăng?