Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - Ai đã đăng?