Tạo sự tương tác đến khán giả bằng các câu hỏi - Ai đã đăng?