Là con tỷ phú, 3 hot girl này vẫn học cực giỏi và tài năng - Ai đã đăng?