Cần gấp nữ giúp việc, lương 4tr, bao ăn ở - Ai đã đăng?