Mấy bạn teen nhà mình thích đồ uống màu nào HOT? - Ai đã đăng?