Phạt tù công an phường ăn trộm 11 khẩu súng - Ai đã đăng?