Tử hình kẻ giết đôi nam nữ ở phòng trọ - Ai đã đăng?