Trời ơi chằng lẽ Q.9 - Q.Thủ đức ko ai chơi Parkour :(( - Ai đã đăng?