Australian Open chưa khởi tranh nhưng đã có sao rơi rụng - Ai đã đăng?