Ô tô sẽ được khởi sắc tại Thái Lan vào 2017 - Ai đã đăng?