Hơn 42 tỷ được chi ra để mua ô tô, thiết bị cho quản lý thị trường - Ai đã đăng?