Sữa tươi nguyên chất không đường, không béo - Ai đã đăng?