cháy 72 căn nhà ở nha trang- xóm chài tan hoang - Ai đã đăng?