Những từ vựng tiếng Nhật liên quan đến “Kim” (金) - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
phannhung 1