Bạn có thể yêu một ai đó nhưng lại không tôn trọng họ hay không ? - Ai đã đăng?