Pep dành lời có cánh cho Gabriel Jesus, lộ lý do "trảm" Aguero - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 1
Người dùng # bài viết
maybach1277 1