một số cách học thuộc bài một cách nhanh chóng - Ai đã đăng?