Bayern xin CĐV 1 euro và điều thần kỳ phía sau - Ai đã đăng?