Máy chà sàn đơn Durashine 17HD- dành cho khu vựa có diện tích vừa và nhỏ - Ai đã đăng?