Lắp TV Box miễn phí thay truyền hình cap tại quận Tân Bình - Ai đã đăng?