Thị trường những ngày đầu năm: Chung cư eco lake view thu hút khách hàng - Ai đã đăng?