Mua điện thoại ở Vietel store có được khuyến mãi nhiều không vậy? - Ai đã đăng?
Tổng số bài viết: 40
Người dùng # bài viết
dungkhung 10
bomnguyen 9
echop12345 5
bundau 4
nguacon 4
tranvoi 3
uhmpro 1
jindo1911 1
khaidao 1
khuonghit 1
cdg 1