Tour Trung Quốc năm 2017 30.4 và 1.5 Nguyên Dương La Bình - Ai đã đăng?