Anh Khoa giã từ sự nghiệp và nỗi hổ thẹn của bóng đá bạo lực - Ai đã đăng?