Thao tác dừng, đỗ xe số tự động đúng cách - Ai đã đăng?