Beckham ước mình khoác áo Man Utd khi xem đội nhà thi đấu - Ai đã đăng?