Liệu iPhone 8 có vượt mặt được iPhone 6 - Ai đã đăng?