iPhone 6 bản 32 GB đã có mặt tại Việt Nam - Ai đã đăng?