Samsung sẽ sản xuất cho iPhone chip Apple A12 năm 2018? - Ai đã đăng?